Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της ΚΒ΄ Συνόδου (2016 – 2017) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων». Η ηλεκτρονική εγγραφή των σχολείων θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 1/02/2017 έως και την Παρασκευή 17/2/2017. Η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες για την ανάδειξη «εφήβων βουλευτών» θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 20/02/2017 έως και την Παρασκευή 31/03/2017. […]