Σας αποστέλλω, το σύνδεσμο: http://studytrigonometricfunctions.wikispaces.com/home, στον οποίο έχει αναρτηθεί υλικό της επιμορφωτικής δράσης με θέμα «Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου για τη μελέτη της συνάρτησης του συνημιτόνου και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου» Η Σχολική Σύμβουλος  Πανταζή Αφροδίτη

Print Friendly, PDF & Email