Οι υπεύθυνοι τμημάτων για το Σχολικό Έτος 2018-2019:

Α΄Γυμνασίου: Μελά Ευαγγελία

Β΄Γυμνασίου: Ψημμένος Βάϊος

Γ΄Γυμνασίου: Γιαννακόπουλος Ιωάννης

Α΄Λυκείου: Λάζαρης Δημήτριος

Β΄Λυκείου: Κοτζοχάμπος Παναγιώτης

Γ΄Λυκείου: Ντουρούπη Αικατερίνη