ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ? ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αργυρού Νίκη, Γερούλης Κυριάκος, Ζόγγος Απόστολος, Καββαδάς Δημήτρης, Καγκελάρης Αλέξης, Καγκελάρης Απόστολος, Κορφιάτης Κων/νος, Μαργέλης Σπυρίδων, Πολίτη Παρασκευή, Σκληρού Ανδριάνα, Σκληρού Βασιλική, Σολδάτου Ασημίνα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ? ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Παπαγεωργίου Νικόλαος ? ΠΕ 19

Print Friendly, PDF & Email