Μια διαφορετική Εορτή, αφιερωμένη στον Γεώργιο Καραισκάκη, με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ. Φίλιππα Μαρία και την κ. Ντουρούπη Αικατερίνη τιμήσαμε τους προγόνους μας για την Ηρωική τους στάση.

Print Friendly, PDF & Email