Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.
Στο Φωτόδεντρο – Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε στα αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό συγκεντρωμένο στην Κεντρική Σελίδα

ή να αναζητήσετε το εκπαιδευτικό υλικό σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ανά τύπο μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. παρουσίαση, πειράματα , τεστ, κλπ.)

Ανά μάθημα/θεματική περιοχή (π.χ. Ιστορία, Μαθηματικά, Πληροφορική, κλπ.)

με βάση την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο σε δραστηριότητες

Εκπαιδευτικά Βίντεο μικρής διάρκειας

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Print Friendly, PDF & Email