Το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, εισήχθη στην Γ΄ τάξη του ΓΕ.Λ., το σχολικό έτος 1999 ? 2000. Από το πρώτο εκπαιδευτικό έτος διδασκαλίας του (1999-2000), μέχρι σήμερα, έχει παρατηρηθεί δυσκολία στην κατανόηση βασικών εννοιών προγραμματισμού. Το παρόν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην κατανόηση αυτών των εννοιών και να διευκολύνει στη μάθησή τους. Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι δεν υποκαθιστά και πολύ περισσότερο δεν αντικαθιστά το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών Μαθητών αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει αποκλειστικά επικουρικά σε αυτά.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Κωτσάκης Σταύρος, Σχολικός σύμβουλος πληροφορικής-ΠΕ19 Πελοποννήσου
Ταταράκη Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια ΠΕ19

[Δείτε και κατεβάστε το φυλλάδιο που αφορά τις δομές επανάληψης]

Print Friendly, PDF & Email