Δείτε την παρουσίαση των μαθητών μας στα πλαίσια του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών της Β΄Λυκείου (Β΄ Τετράμηνο).

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μαργέλης Γεώργιος (ΠΕ 09)

Υποστήριξη Μαθήματος: Παπαγεωργίου Νίκος (ΠΕ 19)

Δείτε ακόμη το Ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε και συμπλήρωσαν οι συμμαθητές μας στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιήσαμε.

Print Friendly, PDF & Email