Δείτε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε για τη βιωματική δράση της Γ΄Γυμνασίου: “Το επάγγελμα των γονιών μου μέσα από τα μάτια μου”.

Δείτε στη συνέχεια την επεξεργασία των απαντήσεων:

Επίσης ρωτήσαμε τους γονείς μας για το επάγγελμά τους και καταγράψαμε τις εντυπώσεις τους:

Print Friendly, PDF & Email