Δείτε την παρουσίαση των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου για το Γ΄τρίμηνο με θέμα τα επαγγέλματα από το παρελθόν και υπεύθυνη την κ. Πανταζή Ζωή (ΠΕ 07).

Print Friendly, PDF & Email