Δείτε το υλικό της Επιμορφωτικής συνάντησης εκπαιδευτικών με την Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διαύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, κ. Παχή Όλγα.

Κατεβάστε την παρουσίαση στον Υπολογιστή σας

Print Friendly, PDF & Email