Όπως και την περσινή χρονιά έτσι και φέτος θα υπάρχει ένας επιπλέον (ηλεκτρονικός) δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του καθηγητή Πληροφορικής, Παπαγεωργίου Νικολάου (ΠΕ 19) και των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για την υποστήριξη του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Εδώ θα ανεβαίνουν σημειώσεις, επιπλέον ασκήσεις, βίντεο και μεθοδολογίες, καθώς επίσης και οι λύσεις των ασκήσεων των φυλλαδίων που σας μοιράζω στην τάξη.

Παρακολουθείτε λοιπόν την ενότητα:

Εκπαιδευτικό Υλικό -> Γ΄Λυκείου -> Α.Ε.Π.Π. στην Ιστοσελίδα μας.

Print Friendly, PDF & Email