Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Μια από τις σημαντικές δυνατότητες της υπογραφής ενός εγγράφου, είναι η χρονοσήμανση της τελευταίας μεταβολής του. Αυτό απαιτεί την χρήση υπηρεσιών Time Stamping Authority (TSA). Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν μια χρονοσήμανση που είναι ανεξάρτητη από τον χρήστη και θεωρείται έμπιστη.

Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει τροποποιηθεί ο server χρονοσήμανσης που δηλώνετε  για τη χρήση της υπηρεσία TSA. Συγκεκριμένα αντί του παλαιού προτεινόμενου:

https://adobe-timestamp.geotrust.com/tsa

πλέον ο νέος προτεινόμενος είναι ο:

http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Για την περίπτωση του jsign η αλλαγή γίνεται από το κουμπί TSA/OCSP/CRL.

Στην περίπτωση του Adobe Reader η αλλαγή γίνεται από το σημείο EDIT–PREFERENCES-CONFIGURE TIMESTAMP SERVER SETTING -NEW.

Τι σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις δείτε και από εδώ http://ca.sch.gr/help/help.html#IV  παράγραφος 4.3.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Για τις υπηρεσίες Κτηματολογίου και Ψηφιακών Υπογραφών

Print Friendly, PDF & Email