Τίτλος θεματικής εβδομάδας: «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματικοί άξονες:

α) Διατροφή και ποιότητα ζωής,

β) Πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων,

γ) Έμφυλες ταυτότητες

Χρόνος υλοποίησης: Οποιαδήποτε εργάσιμη εβδομάδα του δευτέρου τετραμήνου. Οι δράσεις υλοποιούνται στο διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος. Υπάρχει και η δυνατότητα οργάνωσης απογευματινών δράσεων για τους γονείς

Ποιους αφορά; Αφορά τα Γυμνάσια όλης της χώρας. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική (στις απογευματινές δράσεις, εφόσον υπάρξουν, οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν εθελοντικά)

Διαδικασίες σχεδιασμού:  1) Ορισμός Συντονιστικής Ομάδας 2)Διατύπωση σχεδίου δράσης (όσο πιο αναλυτικά γίνεται και κατά μάθημα) 3) Έγκριση από το Σύλλογο των Διδασκόντων  (μέχρι 03/02) 4)Κοινοποίηση του στους υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και στην αρμόδια Σύμβουλο Παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου (μέχρι 10/02)

Πώς επιλέγονται οι δράσεις; Οι δράσεις πρέπει να καλύπτουν και τους τρεις άξονες. Η ημερήσια κατανομή του χρόνου καλό είναι να αντιστοιχεί σε ένα βασικό άξονα και οι δράσεις που επιλέγονται, αν είναι δυνατό, να έχουν συνοχή μεταξύ τους.

Κατά το σχεδιασμό των δράσεων μπορείτε: α) να διατηρήσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα με την προϋπόθεση να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις με το περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας (Ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017  και επιλέγοντας  στο «Θεματική Εβδομάδα 2016-17»  το « Συσχέτιση με Πρόγραμμα Σπουδών» )

β)να συνδυάσετε τη διδασκαλία με τις δράσεις που προτείνονται στο Φάκελο του Εκπαιδευτικού υλικού   (Ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017  και επιλέγοντας  στο «Θεματική Εβδομάδα 2016-17» το « Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού»

γ) Να καλέσετε κάποιον από τους φορείς που προτείνονται από το ΙΕΠ (Ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017  και επιλέγοντας  στο «Θεματική Εβδομάδα 2016-17» το « Κατάλογος Φορέων»

Αξιολόγηση της θεματικής εβδομάδας: Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ μετά το τέλος των δράσεων

Η Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

Άννα Άιλερς

Print Friendly, PDF & Email