Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 8/2017 με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 ?Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου? (Α΄ 74)».

Οι Αλλαγές αφορούν τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ Α΄ 15/10-02-2017 με το Π.Δ. 8/2017

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email