Διαβάστε Aπόσπασμα από την Πράξη 7/30-3-2017 του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας για την Αναμοριοδότηση και καθορισμό δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων.

Α. Πρόταση αναμοριοδότησης σχολείων ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

1. Τα σχολεία στην περιφέρεια του Νομού έχουν έδρα σε μικρά χωριά και εξυπηρετούν δίκτυο μικρών χωριών. Βρίσκονται σε περιοχές με διαρκώς μειούμενο πληθυσμό με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και χωρίς κανένα κίνητρο για διαμονή στις έδρες των σχολείων. Το δύσκολο οδικό δίκτυο και τα μη τακτικά δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς καθιστούν δύσκολη την καθημερινή μετακίνηση των εκπαιδευτικών στην έδρα του νομού, ειδικά από και προς τα σχολεία της Καρυάς και της Βασιλικής, κι ακόμα πιο δύσκολη τη μετακίνηση από και προς το Μεγανήσι.

2. Η Λευκάδα ως πρωτεύουσα νομού, έχει πολύ μικρό πληθυσμό, ανήκει σε νησιωτική περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες και υψηλό κόστος διαβίωσης εκπαιδευτικών, όπως και όλων των κατοίκων. Απέχει πολύ από πόλεις που προσφέρουν τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, πανεπιστήμια, κέντρα επιμόρφωσης κλπ. Τα παραπάνω αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς σε πολυέξοδα και πολύωρα ταξίδια, ακόμα και για την απαραίτητη για το λειτούργημα τους, την επιμόρφωσή, δεδομένου ότι η περιοχή μας δεν προσφέρει ή προσφέρει ελάχιστες δυνατότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

3. Η σύνδεση της συνέχισης λειτουργίας των σχολείων με τα μόρια κατάταξης συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών είναι δεσμευτική για το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στην πρόταση μοριοδότησης των σχολείων που κατατίθεται. Θέτει φραγμούς στη μόρφωση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο σχολείων. Θα αναγκάσει μαθητές απομακρυσμένων χωριών της Λευκάδας, είτε να διακόψουν τη φοίτηση, είτε στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει οικογένειες σε εσωτερική μετανάστευση.

Συγκεκριμένα:

? Το Γυμνάσιο Καρυάς βρίσκεται σε 500 μέτρα υψόμετρο και φιλοξενεί μαθητές από 13 χωριά της ευρύτερης ορεινής περιοχής, με μεγαλύτερα υψόμετρα και αποστάσεις πάνω από 20 χιλιόμετρα, δύσκολα προσβάσιμα καθώς το οδικό δίκτυο είναι άκρως επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα της Tροχαίας και της Δημοτικής Αρχής.

? Τα Γυμνάσια της Βασιλικής και του Μεγανησίου είναι ήδη χαρακτηρισμένα δυσπρόσιτα σχολεία με ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς το πρώτο είναι αρκετά απομακρυσμένο από το Κέντρο με επίσης δύσκολο οδικό δίκτυο 40 χιλιομέτρων, το δε Γ/σιο Μεγανησίου έχει ως απομονωμένο νησί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και στα 5 κριτήρια που θέτει η εγκύκλιος.

? Για τα μοναδικά ΕΠΑΛ (1 ημερήσιο & 1 εσπερινό), οι προϋποθέσεις λειτουργίας που βάζουν οι εγκύκλιοι για τα τμήματα, τους τομείς και τις ειδικότητες που έχουμε -μία για κάθε τομέα-, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια τους μαθητές των ΕΠΑΛ στην έξοδο από τη μορφωτική διαδικασία ή την αναγκαστική μετακίνησή τους σε άλλους νομούς.

? Τέλος, η σεισμικότητα του νησιού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης και τις μετακινήσεις στα σχολεία του νομού μας.

Με βάση τα παραπάνω το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας εισηγείται την εξής μοριοδότηση:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΡΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ 4
ΝΥΔΡΙ 6
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9
ΜΕΓΑΝΗΣΙ 10
ΚΑΡΥΑ 8

Β. Πρόταση καθορισμού δυσπρόσιτων σχολείων ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Με βάση το ΦΕΚ 599 τ.Β?/16-5-2002 δυσπρόσιτα σχολεία στο νομό Λευκάδας είναι δύο :

1. Γυμνάσιο με Λυκ. Τάξεις Βασιλικής και 2. Γυμνάσιο με Λυκ. Τάξεις Μεγανησίου

Επειδή δεν έχει αλλάξει ή βελτιωθεί η κατάσταση τους σχετικά με το δυσπρόσιτο και την συγκοινωνιακή σύνδεσή τους με το κέντρο, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας προτείνει την συνέχιση του ίδιου καθεστώτος.

Print Friendly, PDF & Email