Δείτε το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών για την επίσκεψη του Σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων, τον Ιανουάριο του 2018:

Το πρακτικό σε μορφή doc

Print Friendly, PDF & Email