Αρχίζει από σήμερα, 16 Οκτωβρίου, τη λειτουργία του ο νέος θεσμός των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) σε εφαρμογή του νόμου 4547/18  για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων.

Δείτε το ΦΕΚ για την έναρξη λειτουργίας των ΠΕ.ΚΕ.Σ.

Δείτε το νόμο 4547/18 στο ΦΕΚ 102 τ.Α΄(12-6-2018)

Print Friendly, PDF & Email