Δείτε την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, σχετικά με την ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας και της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας στους/στις συντονιστές/τριες εκπαιδευτικού έργου.

Για το Σχολείο μας ορίστηκε ο κ. Καλογεράς Ανδρέας (ΠΕ 79.01).

Η σχετική απόφαση

Print Friendly, PDF & Email