Στην Βασιλική σήμερα Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 11.30 π.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου κ. Χρυσούλας Φραγκούλη , συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για να ασχοληθεί με την Αξιολόγηση Προσφορών για τη διήμερη εκδρομή της Γ΄ Γυμνασίου στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα.

Δείτε το πρακτικό σε pdf

Print Friendly, PDF & Email