Σε  συνέχεια της με αρ. πρωτ 8223 /Δ7/18-1-2019 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης  Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και  επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (νυν Κ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2018-19» και σε ότι αφορά στην παράγραφο 1.2.4. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνονται:

η περίπτωση α) έως 25-1-2019 (αντί 22-1-2019) και

η περίπτωση β) έως 29-1-2019 (αντί 25-1-2019)

Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το έγγραφο με την Εμβέλεια των Κ.Ε.Α

Print Friendly, PDF & Email