Στη Βασιλική σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 09.15 π.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου, κ. Χρυσούλας Φραγκούλη, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για να ασχοληθεί με το παραπάνω θέμα.

Δείτε το πρακτικό

Print Friendly, PDF & Email