Σε  συνέχεια της με αρ. πρωτ 8223 /Δ7/18-1-2019 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης  Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και  επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης (νυν Κ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2018-19», δείτε τα έγγραφα σχετικά με:

Δείτε ακόμη:

Print Friendly, PDF & Email