Με αφορμή τη συμπλήρωση δελτίων περιγραφικής αξιολόγησης στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας (δείτε σχετικά εδώ),  αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο επιμορφωτικό υλικό του Ι.Ε.Π..

Το υλικό που ακολουθεί δημιουργήθηκε κατά την πιλοτική υλοποίηση της δράσης της περιγραφικής αξιολόγησης, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με 81 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

Βασικός σκοπός της Δράσης ήταν η διαμόρφωση μιας πρότασης πλαισίου αξιολόγησης που να αμφισβητεί έμπρακτα παγιωμένες πρακτικές, να απηχεί τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αξιολόγηση της μάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών και να υποστηρίζει τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές και τους στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών.

Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε επιμορφωτικό-υποστηρικτικό υλικό για κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το οποίο αξιοποιήθηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή και αναμορφώθηκε, στη συνέχεια, με βάση την ανατροφοδότηση και τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Ακολουθεί το υλικό για το Γυμνάσιο:

Print Friendly, PDF & Email