Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1201, τ.Β’ (10-4-2019), απόφαση του Υπουργείο σχετικά με τους τύπους των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Απολυτήριο, Αποδεικτικά Απόλυσης, Πιστοποιητικά Σπουδών για όλους τους τύπους σε Υποδείγματα.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email