Ενόψει της επικείμενης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας αποστέλλουμε το περιεχόμενό της για ενημέρωσή σας λόγω της έναρξης της διαδικασίας Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Μαΐου – Ιουνίου 2019.

Παρακαλείσθε για την ιδιαίτερη προσοχή σας επί των άρθρων 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 και 35 της παρούσας εγκυκλίου, καθώς και για την ενυπόγραφη ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Δείτε την εγκύκλιο

Print Friendly, PDF & Email