Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2020 τ.Β’ (3/6/2019) το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας για την Α΄και Β΄τάξη του Γενικού Λυκείου.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email