Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2005 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-05-2019 η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας και οι Σύλλογοι Διδασκόντων ενυπόγραφα.

Η εγκύκλιος

Το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email