Δείτε την ερευνητική εργασία των μαθητών της Α΄ Λυκείου για το Β΄Τετράμηνο. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Ματσκαλίδης Περικλής (ΠΕ 11)

 


Αναπαράσταση των αγωνισμάτων:

Print Friendly, PDF & Email