Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2462 τ.Β’ (21-6-2019) η υπ’ριθμ. 96754/Δ2 απόφαση με τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ και σε ότι αφορά το Σχολείο μας… που ανήκει πλέον στην ομάδα Ζ΄(μετά την αναμοριοδότηση):

Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα (όπως το δικό μας),  για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού και με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές!!!

Ομοίως, για να δημιουργηθεί τμήμα επιλογής, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μάθημα επιλογής, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα μαθήματος επιλογής που έχει δημιουργηθεί ή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

Ενημέρωση 4/7/2019 Διευκρίνιση για τη λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Για τον σχηματισμό τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο αριθμός μαθητών μιας σχολικής μονάδας που ενδιαφέρονται για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας ικανοποιεί αθροιστικά τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής Y.A., δύναται να δημιουργηθεί τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών και τμήμα Ομάδας Προσανατολισμού Επιστημών Υγείας. Στην περίπτωση αυτή γίνεται συνδιδασκαλία στα κοινά μαθήματα των δύο ομάδων Προσανατολισμού (Φυσική και Χημεία), ενώ τα άλλα δύο (Μαθηματικά και Βιολογία) διδάσκονται χωριστά.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Δείτε τη διευκρίνηση

Print Friendly, PDF & Email