Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν κατά παρέκκλιση τα τμήματα ομάδων μαθημάτων προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου του Σχολείου μας,

με την υπ’αριθμ. 135291/Δ2/03-09-2019 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Print Friendly, PDF & Email