Το eSafety Label είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Ο δικτυακός τόπος της ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας αποσκοπεί να αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις σχολείων και καθηγητές Πληροφορικής – ΤΠΕ όσον αφορά:

  • στην αξιολόγηση της ασφάλειας του σχολείου στο διαδίκτυο
  • στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση και την ενίσχυση της
  • στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ομολόγων τους

Χάρη στην κοινότητα ετικετών eSafety, τα σχολεία μπορούν να αναθεωρήσουν τη δική τους υποδομή ασφάλειας στο διαδικτύου, την πολιτική και τις πρακτικές έναντι εθνικών και διεθνών προτύπων. Η κοινότητα ετικετών eSafety αποτελείται από σχεδόν 4.000 εκπαιδευτικούς και σημεία επαφής (υπουργεία Παιδείας, πανεπιστήμια, κέντρα ασφαλούς διαδικτύου κ.λπ.) από 38 χώρες! (Δείτε σχετικά εδώ).

Το Σχολείο μας, δίνει μεγάλη σημασία σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου. Είναι επί σειρά ετών υποστηρικτής πανευρωπαϊκών Δράσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και διοργανώνει εκδηλώσεις για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με σχετικά θέματα.

Από το 2013 που ξεκίνησε η δράση του ετικέτας eSafety υποβάλει μέσω του καθηγητή πληροφορικής του Σχολείου τη φόρμα αξιολόγησης και πιστοποιείται με το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η σχολική μονάδα πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της ετικέτας, αλλά μένουν πολλά πράγματα ακόμη για να πάμε σε επόμενο υψηλότερο επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό είναι σημαντική η συνεργασία της σχολικής κοινότητας με συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και των μαθητών και των γονέων κηδεμόνων τους. Πρέπει να συμφωνηθούν κανόνες, να γραφούν πολιτικές ορθής και ασφαλούς χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές ,κινητά), αλλά και του διαδικτύου. Ας ελπίσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο (2019-2021) να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για το ασημένιο μετάλλιο.

Το πως θα γίνει αυτό θα συζητηθεί στο άμεσο μέλλον. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας και παρακολουθείτε τα άρθρα της σχετικής κατηγορίας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Καλή (και ασφαλή διαδικτυακά) σχολική χρονιά!

…αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο παρακάτω διαδραστικό infographic για την Ευρωπαϊκή ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας:

Print Friendly, PDF & Email