Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων.

Η σχολική χρονιά 2018-2019 ήταν η πρώτη και πιλοτική χρονιά εφαρμογής του νέου προγράμματος της Βουλής των Εφήβων – Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή. Στο πλαίσιο αυτής της νέας Βουλής των Εφήβων οι έφηβοι βουλευτές επιλέγονται από ομάδες μαθητών και μαθητριών που έχουν αναπτύξει δραστηριότητες κοινωνικού ενδιαφέροντος στα σχολεία και στις κοινότητές τους. Οι ομάδες αυτές δραστηριοποιούνται γύρω από ένα γενικό θέμα που τους δίνεται, σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος, μέσα από τους οποίους επιδιώκουν να κάνουν πράξη τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της κινητοποίησης για θέματα ποιότητας ζωής. Υποστηρίζονται και συντονίζονται κεντρικά ενώ διασυνδέονται και ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία σχετικά με τη δράση τους. Τον Μάιο επιλέγονται με συμμετοχικές διαδικασίες οι εκπρόσωποι των ομάδων αυτών που θα συναντηθούν στην ετήσια Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων στην Αθήνα, όπου θα ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και προτάσεις. Με αυτό τον τρόπο η Βουλή των Εφήβων συνδέεται πιο ενεργά με την καθημερινότητα των μαθητών και μαθητριών στα σχολεία.

Σε κάθε σχολείο που υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζονται, σε συνεργασία με τη διεύθυνση, ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί που θα έχουν την ευθύνη για την αίτηση και -εφόσον επιλεγεί το σχολείο- ακολούθως, τη συγκρότηση και λειτουργία Ομάδας Συμμετοχικής Δράσης. Οι εκπαιδευτικοί μελετούν το προτεινόμενο υλικό από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και διερευνούν άτυπα τη διαθεσιμότητα μαθητών/τριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο αποστέλλει, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, στους/στις συντονιστές/στριες του Προγράμματος στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, μέσω της ιστοσελίδας efivoi.gr/scholeia αίτηση – δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του σχολείου, τα ονόματα των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, συναφείς πρόσφατες εμπειρίες τους και παρουσίαση των λόγων για τους οποίους επιθυμούν να συμμετέχουν και των τυχόν ενεργειών προεργασίας. Ακολουθεί η επιλογή των σχολείων (με βάση προβλεπόμενες διαδικασίες και κριτήρια) και στη συνέχεια ορίζεται ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο ως συντονιστής/στρια, που θα είναι το πρόσωπο επαφής. Όλοι/ες οι συντονιστές/στριες καλούνται να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικό φόρουμ, μέσω του οποίου δίνονται οι πρώτες οδηγίες, ανταλλάσσονται ερωτήματα και γίνονται διευκρινίσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

Print Friendly, PDF & Email