Σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας θα συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras® – Κάστορας. Ο δεύτερος διαγωνισμός στην Ελλάδα θα διεξαχθεί στο διάστημα 18/11/2019 – 29/11/2019. 

Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση (Φ15/155347/Δ2/4.10.2019) από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και θα υλοποιηθεί με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν.

Το Σχολείο μας έχει ήδη αιτηθεί τη δημιουργία λογαριασμού και υπεύθυνος συντονισμού και εγγραφής των μαθητών είναι ο καθηγητής Πληροφορικής, Παπαγεωργίου Νικόλαος.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Bebras έχει διάρκεια 35 λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει την απάντηση 10 σύντομων προβλημάτων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που απαιτούν την εφαρμογή λογικής και υπολογιστικής σκέψης. Τα θέματα είναι διασκεδαστικά και ελκυστικά και βασίζονται σε σημαντικά προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες της Πληροφορικής. Είναι διατυπωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται προηγούμενη τυπική γνώση για να απαντηθούν, αλλά λογική σκέψη και υπολογιστική νοοτροπία.

Για να συμμετέχουν οι μαθητές απαιτείται γονική συγκατάθεση και συμπλήρωση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου.

Προτείνουμε στους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας, να επισκεφτούν τον επίσημο ιστότοπο (https://bebras.gr/) ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού.

Επίσης θα ήταν καλό να δείτε μαζί με τα παιδιά τα παραδείγματα θεμάτων, στη σχετική σελίδα, αλλά και τα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών.

Όσοι μαθητές πρόκειται να συμμετέχουν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον/την γονέα-κηδεμόνα τους, μέχρι την Παρασκευή 15/11/2019, ώστε να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός για την ημέρα διεξαγωγής στο Σχολείο μας.

Print Friendly, PDF & Email