Δείτε και κατεβάστε στον υπολογιστή σας το συμπληρωματικό υλικό του Ι.Ε.Π. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στη Γ΄ Λυκείου.

Επισημαίνεται ότι το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα της Κοινωνιολογίας το σχολικό έτος 2019-2020, προκειμένου να διευκολυνθούν στην προετοιμασία και τη διδασκαλία του μαθήματος και δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Τα σχετικά έγγραφα με το υλικό

Print Friendly, PDF & Email