Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου σχετικά με την τήρηση οδηγιών που αφορούν τις εφημερίες των εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Η εγκύκλιος

Print Friendly, PDF & Email