Από τις 7/11/2019 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε ανακοινώσει την αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επρόκειτο να λειτουργήσουν για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια.

Όλα τα τμήματα θα επανεξεταστούν ώστε η θεσμοθέτηση και λειτουργία τους να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και να υποστηρίζεται από τις αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της καθ’ ύλην αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής.

Δείτε το υπ’αριθμ. 347 τ.Β΄ (7-2-2020) ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email