Η επιλογή δεν ισχύει πια λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης του γραφείου. Δείτε τη νέα πράξη, εδώ.

Στη Βασιλική σήμερα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 11.40π.μ., στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου κ. Χρυσούλας Φραγκούλη, συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή του Τουριστικού γραφείου για την Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η επιτροπή συνέχισε με το άνοιγμα των φακέλων και μετά από την επιλογή, συνέταξε και υπέγραψε την πράξη.

Δείτε την πράξη

Print Friendly, PDF & Email