Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 345 τ.Β΄(7-2-2020) με την κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70)

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email