Κατόπιν αδυναμίας του πρώτου επιλεγόμενου πρακτορείου να πραγματοποιήσει την εκδρομή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 9-13/3/2020 όπως ήταν στην αρχική προκήρυξη, η επιτροπή με την πράξη 9/18-02-2020 προέβη σε Αλλαγή τουριστικού γραφείου για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη

Δείτε την πράξη

Print Friendly, PDF & Email