Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 42 τ.Α΄(25-2-2020), η κατεπείγουσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email