Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’αριθμ 55 τ.Α΄(11-3-2020), η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο ΦΕΚ υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν την παιδεία, τη λειτουργία των ΑΕΙ, τις άδειες ειδικού σκοπού για γονείς λόγω κλειστών σχολείων και στο άρθρο 20 η ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων μέχρι τις 12/4/2020.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email