Δείτε τη νέα ιστοσελίδα, Μαθαίνουμε στο Σπίτι, που δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας, για να συγκεντρώσει τις οδηγίες και το υλικό που αφορούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Υπάρχει υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς, οργανωμένο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Δείτε την ιστοσελίδα, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email