Σύμφωνα με ενημέρωση του Υ.ΠΑΙ.Θ., θα δύναται να παρέχεται σε προαιρετική βάση εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια των δύο επερχόμενων εβδομάδων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη 15.04.2020 ως και Τρίτη 21.04.2020.

Το ακριβές πλαίσιο θα οριστεί με σχετικές διατάξεις.

Print Friendly, PDF & Email