Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 84 τ.Α΄(13-4-2020),  η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με τίτλο: Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Στην πράξη ρυθμίζονται και θέματα του Υπουργείου Παιδείας και έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα στο έγγραφο που ακολουθεί:

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email