Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 90 τ.Α΄(1-5-2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

Δείτε την πράξη, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email