Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η προκήρυξη με θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr). Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 11/05/2020έως και την Κυριακή 24/05/2020.

Η προκήρυξη

Η πρόσκληση στον ιστότοπο του Λιμενικού Σώματος

Print Friendly, PDF & Email