Σας ενημερώνουμε ότι το πλαίσιο της Χάρτας Συνεργασίας του ΙΕΠ με το Goethe-Institut εγκρίνεται η διάθεση εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού από το Goethe-Institut και η ελεύθερη πρόσβαση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας σε αυτό, μέσω συνδέσμων ανακατεύθυνσης http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/germanika-ex-apostaseos .

Το εν λόγω υλικό είναι κατάλληλο για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Print Friendly, PDF & Email