Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1853 τ.Β΄(15-5-2020), η υπ’αριθμ. Φ.253.1/56061/Α5 απόφαση με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ο αριθμός είναι ίδιος με την περσινή χρονιά. Δείτε αναλυτικά τον αριθμό ανά σχολή και τμήμα στο ΦΕΚ.

Print Friendly, PDF & Email