Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε δύο ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα, στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, τα οποία δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα προγράμματα φιλοξενούνται:

α) στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων elearn του Πανεπιστημίου Αιγαίου , και

β) στην πλατφόρμα Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου

Print Friendly, PDF & Email